איזוק תינוק באזיק אלקטרוני - איור


אוקטובר 2017 - בכל בית חולים יש עובדות סוציאליות המסיירות במחלקות יולדות לאיתור יולדות שאינן מסוגלות לגדל את הוולד ע"פ מדיניות משרד הרווחה.
ברגע שהעובדות הסוציאליות מזהות יולדת בדיכאון אחר לידה, או בעיה כלשהי שע"פ מדיניות משרד הרווחה יש לקחת את התינוק לרשויות הרווחה, או אזהרת לידה לגבי היולדת שהופצה ע"י רשויות הרווחה בבתי החולים, התינוק נאזק באזיק אלקטרוני אשר מתריע לאבטחת בית החולים ברגע שיש ניסיו להוציא את התינוק מהמחלקה.
פעולה זאת אסורה בהעדר צו בית משפט אולם הנהלת בתי החולים נוטים לציית בעניינים אלו לעובדות הסוציאליות
איזוק תינוק באזיק אלקטרוני
איזוק תינוק באזיק אלקטרוני


בית חולים ליס ליולדות איכילוב - תינוקת שנולדה נאזקה באזיק אלקטרוני

 צינור לילה - פברואר 2016 - אזיק אלקטרוני, בדרך כלל מוצמד לעבריינים שלא יוכלו לברוח. הפעם הוא הוצמד לתינוקת בת יומה. כבר שבוע שלם שהתינוקת נמצאת בתינוקיה של בית חולים ליס איכילוב תל אביב, כשהיא אזוקה באזיק אלקטרוני. הסיבה: כדי שהיא לא תברח מהתינוקיה, או תיחטף. היא בת שבוע ואיך היא בכלל יכולה לברוח מהתינוקיה אתה שואל? התשובה היא, שרשויות הרווחה לא מוכנים שרשויות הרווחה יגדלו אותה, ואזקו אותה באזיק מצפצף ברגע שמוציאים אותה מהתינוקיה. בשבוע האחרון, מרגע לידתה בעצם, ההורים יצאו למאבק ברשת. הם לא מוכנים לוותר על התינוקת הקטנה שלהם. ההורים שניהם עובדים. האמא אומרת אני אוהבת את בתי מאוד ולא מוכנה לוותר עליה. האבא אומר, יש לנו אמצעים לגדל אותה.
אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים