דוד גולן והקשר המעוות בין איגוד העובדים הסוציאליים למרכז הישראלי לאפוטרופסות

דרכי רמיה איגוד העובדים הסוציאליים לסחר בבני אדם
 
עובדת סוציאלית ירדנה נילמן - נידונה ל- 9 שנות מאסר על גזל מחסרי ישע
עובדת סוציאלית ירדנה נילמן
 
אוגוסט 2014 - רבות דובר על הקלות שבה ניתן לעשוק ולגזול חסרי ישע באמצעות תאגידי אפוטרופסות. דוגמא לכך היא פרשת העובדת הסוציאלית המושחתת ירדנה נילמן שהורשעה בגניבה שיטתית של 7.2 מיליון שקל מ-20 חוסים שהיא מונתה להיות האפוטרופוס שלהם, ובהם חסויים שסבלו מפרקינסון, דמנציה, מחלות נפש, תשישות ועוד. שופטי העליון כתבו על העובדת הסוציאלית ירדנה נילמן: "מדובר בגניבה חסרת בושה ע"י אפוטרופסית מחוסים ששמו בה את מבטחם; העונש - ‎‎‏אור מהבהב בפני כל אפוטרופוס השוקל דרך נלוזה"‏.

מתברר כי דוד גולן דובר איגוד העובדים הסוציאליים משמש יחצ"ן למרכז הישראלי לאפוטרופסות - הקרן לטיפול בחסויים.

מדובר באדם בעל השפעה על פקידות סעד המדבר עימן יום יום בהתכתבויות כאלו ואחרות באימיילים וברשת הפייסבוק, ומנחה אותן בענייני מדיניות האיגוד שבו הן חברות, ומצד שני מקבל כסף מתאגיד אפוטרופסות התלוי באותן פקידות סעד הנותנות חוות דעת בבתי משפט בדלתיים סגורות וללא ראיות ואשר בתי המשפט רואים בהמלצותיהן סוף פסוק.
דוד גולן - יחצ"ן למרכז הישראלי לאפוטרופסות ודובר איוגד העו"ס
דוד גולן - יחצ"ן למרכז הישראלי לאפוטרופסות ודובר איגוד העו"ס

אין פלא מדוע אנו רואים אירועים מבישים ומעוותים כגון זה פרשת הגזל של ירדנה נילמן גם בתאגידי אפוטרופסות אחרים כגון המרכז הישראלי לאפוטרופסות לקוח של דוד גולן.

במקום שאיגוד העובדים הסוציאליים ישמור על ניקיון כפיים בכל הקשור להליכים שיפוטיים המתנהלים בדלתיים סגורות וללא ראיות, בוחר האיגוד ליצור קשרי עבודה מלוכלכים המעלים צחנה של שיקולים זרים תאוות בצע וסחר בבני אדם.

המרכז הישראלי לאפוטרופסות - הקרן לטיפול בחסויים מפקירה בשיטתיות מוחלשי החברה
 


קישורים:

הרשעת יקירת בתי משפט לענייני משפחה עו"ד עו"סית האפוטרופסית ירדנה נילמן על גניבה, זיוף, שימוש במסמך מזויף - ירדנה נילמן תל אביבית כבת 60 חשודה בגניבה של כ-10 מיליון שקלים מעשרות קשישים, בזמן שהייתה האפוטרופוסית שמונתה להם על ידי משרד הרווחה. היא נמלטה לפני שנתיים ונעצרה עם שובה מגואטמלה...

אפוטרופוסית יקירת רשויות הרווחה ובתי משפט לענייני משפחה: עו"ד, עו"ס ירדנה נילמן - סיפור על אהבה ועושק - בסיפורה של הקשישה שרה כהן,פקידות הסעד ממינהל הרווחה עיריית תל אביב רודפות אחריה כדי למנות לה אפוטרופוס, ולהשים אותה בבית אבות, שם היא מקבלת “טיפול תרופתי” (סמים פסיכיאטריים) שאינה זקוקה לו. פקידי עירייה מושחתים אלו לא בוחלים לבוא בליל הסדר בליווי שוטרים חמושים על מנת לקחת את הקשישה לבית האבות. פקידי הסעד אפילו מסתירים מקרוביה של שרה את מקום הימצאה על מנת שיוכלו ”לטפל” בה ללא הפרעה. ביתה של שרה הולאם לטיפול האפוטרופסית ירדנה נילמן שהואשמה במרמה והפרת אמונים ובעושק קשישים במקרים נוספים אחרים. נילמן מונתה ע"י פקידות הסעד של עיריית ת"א בניגוד לחוק ולכללים...

 המרכז הישראלי לאפוטרופסות - התנהלות מעוותת תוך מעילה בתפקיד, הפקרה וגרימת עוול לחסויה בטיפולם - נובמבר 2013 -מדובר בבקשת ניועץ המשפטי לממשלה משרד הרווחה למנות אפוטרופוס לחסויה בחסות המרכז הישראלי לאפוטרופסות - הקרן לטיפול בחסויים, עקב ניהול כושל ומעוות תוך מעילה בתפקיד, הפקרת וגרימת נזק. המרכז הישראלי לאפוטרופסות שימש אפוטרפוס על החסויה כתשעה חודשים במהלך שנת 2013 , ובדיון שהתקיים בבית משפט לענייני משפחה בספטמבר 2013 בפני השופט נצר סמארה "התגלתה תמונה עגומה ומעוותת של התנהלות הקרן לטיפול בחסויים, לפיה הקרן נכנעה לתכתיביה של בת החסויה, והעבירה לידיה את כספי החסויה אשר אמורים להישמר בנאמנות הקרן, תוך שהקרן לטיפול בחסויים מפקירה את החסויה ומפרה הכללים הבסיסיים של חובתה להיות נאמנה על כספי החסויה ולשמור על האינטרסים של החסויה....

משרד הרווחה הפקיר חסויי "הקרן לטיפול בחסויים" לעושק והזנחה קשה - ינואר 2011 - הקרן לטיפול בחסויים מפקירה מאות מבין החסויים שבאחריותה, אינה מקפידה על ביקורים אצלה ואינה מגדירה את צרכיהם. כך קובע מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, בדוח שפרסם היום (ב', 3.1.11), והמהווה תעודת עניות לדרך בה מטפלת המדינה בכמה מתושביה החלשים והנזקקים ...

הקרן לטיפול בחסויים מפקירה בשיטתיות מוחלשי החברה  - יולי 2013  - "הקרן לטיפול בחסויים", הגוף שאחראי על האנשים החלשים ביותר בחברה, אנשים מוגבלים שכלית או נפשית, אמור לדאוג לרווחתם השוטפת, לבקרם באופן קבוע ולספק את צרכיהם היום-יומיים. עם זאת, תחקיר חדשות 10 מגלה כי במקרים רבים, האפוטרופוסים שמונו לחסויים מטעם הקרן ...

אין תגובות:

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים

משרד הרווחה - דרכי רמיה לסחר בילדים